Det var jo ein spøk

Me beklager. Kunngjeringa om at kvas.no legg ned sin verksamheit var ein aprilspøk. Nokre byrja å stusse. Og det var jo ikkje så rart.

Enkelte var kanskje glad for meldinga. Det finnast sikkert personer som skulle ynskje kvas.no og Kvås Film dit pepparen gror. Men konsernleiinga har ikkje tenkt å reise dit. Diverre for dykk.

Me vil nemleg halde fram med å omtale det viktige som skjer i bygda vår – enten du vil eller ikkje. Og me vil saumføre kvar krok i Kvås med kameraet vårt. Har du lyst til å hamne på skjermen er det berre å seie i frå.

Legg att eit svar