Valvake i Voilen

Liv og Ole T. Wamestad (Demokratane) ynskjer via kvas.no å invitere bygdefolket til valvake i Voilen. Vidar Kleppe kjem truleg for å halde ein appell tidleg på kvelden.

Legg att eit svar