Jolehelsing frå Kvås Film

Det er ikkje alltid ting går som det skal når ein speler inn filmsnottar. Og då me skulle spele inn den eksklusive jolekalenderen i 1994 var det i hvert fall ikkje alt som gjekk som det skulle. Men som sagt tidlegare; me hadde det morosamt.

God jol frå alle oss i Kvås Film.

Trekker skuletilbod

211208skule.jpg

Kvås Film trekk attende tilbodet om å kjøpe dei tomme skulelokala i bygda. Årsaka er den lunkne interessa omtalen har ført til. Konsernleiinga hadde verkeleg trudd at fleire ville lovprise planane.

Difor er det framleis ikkje nokon avklaring. Men me ser at dei fyrer – dagens skuleeigarar, altså. Me ser óg at røyken er kvit.

Jolekalender frå 1994

Kvås Film var i si spede byrjing. Året var 1994 og TV 2 sendte The Julekalender for fyrste gong. For dei som kun vart vande med skomakergatejol og Amalies jul, var TV-kanalens jolesatsing banebrytande.

Me kunne ikkje vere noko dårlegare, og laga vår eigen versjon – innspelt på ein hemmeleg heiegard i Kvås.

Klikk på filmsnotten, og sjå han sjølv – i si heilheit. Kvaliteten er så som så. Kvås Film si erfaring var syltynn, men filmteamet hadde det i alle fall morosamt under dei timelange opptaka.

Me åtvarar likevel mot til dels sterke scener, og ynskjer alle ei god jol!

Kvås Film kjøper skulen?

skulen.jpg
Etter mange henvendelser frå nyfikne menneske kan Kvås Film no avsløre at me sjølv er aktuelle som kjøparar av dei tomme skulelokala i bygda. Konsernleiinga har i fleire månadar i all hemmelegheit jobba med å skaffe kapital for å kjøpe ut bygga.

No er det økonomiske på plass. Det spørs berre om Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) vil ha oss som kjøparar. Det er det mest usikre i denne saka.

Kvås Film ser stort potensial i bygningsmassen. Dei kan til dømes nyttast til filmstudio, filmskule og snottframsyning. Me håper etter kvart å kunne byggje opp eit filmmiljø i Kvås, der me knytter til oss kvalifisert personell frå kjende regissørar og filmskaparar. Det kan óg bli aktuelt med innspelingar av diverse fjernsynsseriar.

Truleg vil Kvås Film óg gå inn som nye eigarar av bornehagen, som eit dotterselskap; Kvås Film Bornehage.

Av forretningsmessige årsaker kan me diverre ikkje gå ut med meir – førebels.

På skulebefaring

161208dill.jpg
Roy Dillerud var nyleg på befaring for å sjå på dei tomme skulelokala. Her er han avbileta saman med ein av sine mange forretningsforbindelsar mens han filmer området. Dillerud seier til kvas.no at han ikkje lenger er interessert i å kjøpe.