4588.no

Konsernleiinga i Kvås har funne løysinga for deg som slit med å hugse adressa til heimesida vår. For om du ikkje hugser poststaden du kjem frå, kan jo sjølvsagt alle klare å kome på postnummeret for Kvås. Difor: 4588.no – sånn i tilfelle.

Røyk mot asylplaner

dsc_98031.jpg
Ein mann med tilknytning til Kvås har gjennom heile fredagen jobba aktivt imot planene om asylmottak i bygda.

Det er blitt gjort eit forsøk på å røykleggje heile det aktuelle asylområdet i håp om at det skal føre til at planene leggjast på is. Men vindretninga førte i staden til at folk øvst i Kvås vart råka av røyk, medan dei på skuleområdet ikkje merka noko.

kvas.no har motteke fleire klager. På Øyna camping til dømes har gjestane måtte halde seg innandørs på grunn av røyken.

Eigedom til sals

abcenter1.jpg

kvas.no har eksklusivt fått tak i eit utkast til annonse for sal av bygningsmassen ved Kvås videregående skole. Utkastet, som kjem frå ABCenter er no til handsaming i leiinga hos Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Det er venta at annonsen publiserast i løpet av nokre veker.

Takkar Kvås

bruce1.jpg

Bruce Springsteen ønskjer via kvas.no å takke delegasjonen frå Kvås som var på konsert i Oslo for ei framifrå støtte. Han dreg særskild fram namna Petter Birkeland, Odd Hjemlestad og Kjellaug Gabrielsen.